Stöd SVT:s sändning av dokumentär om Ukraina


Gäst

/ #112

2016-05-02 08:47

Eftersom jag uppfattar svensk statsmedia mycket partisk och ovederhäftig i sin negativa rapportering om allt som har med Ryssland och Putin att göra.