Stöd SVT:s sändning av dokumentär om Ukraina


Gäst

/ #84

2016-04-29 07:04

En markering mot att Publlc Service systematiskt bryter mot sitt eget, avtalsmässigt grundade regelsystem. Trovärdigheten idag obefintlig!