Stöd SVT:s sändning av dokumentär om Ukraina


Gäst

/ #40

2016-04-26 14:28

De västerländska makthavarna försöka gömma faktumet att de, i samarbete med ukrainska fascister, försöker ta makten över Ukraina så att den kan användas som en front mot Ryssland. Vi, folket, måste kämpa mot detta och ett sätt att göra det är genom att utbilda massorna med till exempel dokumentfilmer som den här.