Utvisning efter 4år till ett av världens farligaste länder, Burundi


Gäst

/ #198

2016-02-12 08:39

En flicka med stora ambitioner som lärt sig svenska och går till ett yrke som vi behöver. Har familj som hjälper henne i vardagen, har vänner och en framtid i Sverige. Hur kan vi utvisa denna flicka till en säker död. Vem bär detta ansvar på migrationsverket? Vi har barnkonventionen även om hon är 18 år och vad lagen säger om påbörjad utbildning handläggare och migrationsverkets chef ni borde kunna tolka lagen RÄTT!!!!!!!!!!Facebook