Skolupproret Gislaveds Kommun 2016

Tiero

/ #3

2016-02-02 12:48

Min syster har barn i dessa skolor.

Att slå ihop stora klasser till ännu större klasser kommer att orsaka säkerhetsrisker. De redan överbelastade lärarna kommer köras i botten och om några år kommer kommunen att se konsekvenserna. De drabbade blir anställda och barn.

Om mobbare redan idag kan undkomma. Hur kommer man då kunna arbeta effektivare med dessa problemområden när grupperna blir större och mobbarna kan gömma sig ännu mer?

 

Elever som behöver lugna trygga lektioner. Eller extra stöd? Hur hanterar man den biten? De kommer falla mellan stolarna och resultatet blir att även den resterande klassen störs.

Barn som tidigare kunnat gå hem direkt efter skolan till son trygghet kkanske inte kan transportera sig den längre vägen och därför blir vilan inte lika effektiv samt att inlärningen försvåras.

Jag tror att kommunen gör sig en björntjänst med detta förslag och hoppas innerligt att det istället går att förbättra de nuvarande förhållandena