STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

/ #5 Re:

2016-01-28 18:07

#1: -  

Hoppas du skriver på detta upprop och delar det bland alla du känner, du kan visa ditt namn elelr vara anonym, det väljer du själv.