STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

/ #4 Re:

2016-01-28 17:10

#3: -  

 Ja och då skall vi inte ha patienter liggande i korridorer och i andra för vård ej avsedda utrymmen, utan se till att behålla det Landstinget tänker förstöra, Sollefteå Sjukhus Öviks Sjukhus Rehabmedicin i Härnösand, då får vi en ännu sämre vård i Västernorrland än vi redan har .