STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

/ #2 Re:

2016-01-28 11:22

#1: -  

 Det gör även jag till följd av ett handikapp och medfördd skada,

Sprid och dela detta upprop så långt det överhuvudtaget går är ni snälla