Låt INTE Migrationsverket utvisa Mehdi och hans familj!


Gäst

/ #147

2015-12-15 21:52

Tycks råda någon form av lotteri, etableradr familjer utvisas småbarn utan anhöriga utvisad,emedan kriminella får stanna och ev gotta sig i fängelse på skatte betalarnas bekostnad.så på domstolar etc kan man slå fast att ordspråket "hög utbildning medför inte per automatik hög intelligens "