Låt INTE Migrationsverket utvisa Mehdi och hans familj!


Gäst

/ #87

2015-12-15 17:55

Att efter så pass många självförsörjande skattebetalande år i Sverige bör en icke kriminell person ses som medborgare. Kan hens försörjning styrkas med utdrag från Skatteverket är hen till samhällsnytta. I detta fallet har mannens barn integrerats och förhoppningsvis har även hans fru fått den möjligheten. Emotionellt är det svårt att styrka alla människors rätt att vara här kontra samhällsekonomiskt perspektiv, men här har systemet banat väg för en ny framtid, och om då samma system backar bandet efter fyra år på grund av minus 900 kr bör det systemet ses som oansvarigt, närmast brottsligt. Jag vill med mina skattepengar som finansierar detta system lägger in mitt veto gällande utvisningen, och jag vill i samband med detta veto tillsätta en utredning av gällande regler. Det måste finnas en gräns för hur många år ett välkomnande land kan leka med självförsörjande människors liv. Den svenska kramande gråzonen måste förtydligas. Oavsett vad jag personligen anser/upplever om mängden av hur många nya invånare vi har råd att ta in så bör Mehdi med familj redan ses som medborgare.
Mvh/ Viktoria Ljungberg