Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #109

2015-09-27 21:09

Y-tåget är viktig för området, Dragsvik behöver tågen. Beväringar åker i hundratal flera gånger i veckan med y-tåget till Karis.