Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #73

2015-09-23 12:41

Jag pendlar  till mitt deltidsjobb i Sjundeå och släktens sommarstuga, från Helsingfors, 2 gånger i veckan och vill inte bli tvungen att efter 27.3 cykla från Kyrkslätt varje gång eftersom det blir för tungt, och jag har varken råd eller lust att skaffa körkort och bil. Mina släktingar bor även i Sjundeå och jag vill kunna komma och hälsa på dem enkelt även via kollektivtrafik och på cykel. En kommun enbart 50km från Helsingfors hör till pendlingsområdet och måste ha en fungerande , billig och snabb tågförbindelse precis som nu, även i fortsättningen!