Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #71

2015-09-23 11:39

Verkligen dumt att avskaffa tågförbindelse för orter som ligger intill färdig tågbana och som redan utväcklats på grund av detta o fortfar att göra det.
Mycket miljövänligare än att främja privat bil-trafik