Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #66

2015-09-23 10:27

För att min dotter bor i Sjundeå,de har möjlihet att ha bara en bil .Mannen jobbar i Kyrkslätt o min dotter i esbo,så hennes man kommer int på jobb.Vad är det riktigt tänkt,att alla i Sjundeå är förmögna o har möjlighet till två bilar,så inga allmänna fordon behövs.Allas plånböcker är inte så tjocka som beslutfattarnas.Ingenmöjlighet att komma till H:fors.Fundera en gång till!!!!!!