Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #64

2015-09-23 09:22

Att dra in Y-tåget skulle leda till att utvecklingen i Västra Nyland skulle stoppas. Vi behöver goda förbindelser med huvudstadsregionen och både pendlande arbetare och skolelever är beroende av Y-tågen