Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #61

2015-09-23 08:20

Om ett monopolbolag inte klarar av att hålla igång en välanvänd rutt så verkar det som om någonting är på tok i organisationsstrukturen.