Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #60

2015-09-23 07:53

Tågtrafiken borde utvecklas istället för att avvecklas. Trängseln på landsvägarna ökar hela tiden och tåget är ett snabbt, kostnadseffektivt och tryggt färdmedel, dessutom betydligt mer ekologiskt än personbilar. Varför går utvecklingen Finland ofta käpprätt åt annat håll än i den övriga civiliserade världen?