Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #56

2015-09-23 06:48

Har själv använt denna från Karis till Helsingfors och vv.
Anser att en bussförbindelse inte tjänar heller lätt handikappade tex. rullstolsbundna personer. Många människor använder även tåget vid besök av sjukhusvistelser intill Hfors.