Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #20

2015-09-22 15:20

Y-tåget är det bästa som hänt på järnvägen under de 40 år jag jobbat i Helsingfors! Backa inte nu!