Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #271

2015-07-02 15:29

Jag har själv tillsammans med min huvudman råkat ut för att en myndighet, Revisorsnämnden, struntat i att sköta sin uppgift.