Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #263

2015-06-27 15:18

Jag har antal 17 st nerlagda brott, mellan 2013.10.01 - 2014.06.30, som Polisen bara lagt ner. Jag är bitter på dessa förordningar, när inte brott lagförs, då är samhället på väg utför...