Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #262

2015-06-27 14:51

Jag är utförsäkrad sedan 1:a April 2009 och orkar inte bråka med myndigheter för att då blir jag sämre i min sjukdom.