Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #260

2015-06-27 06:10

Jag fick påståendet att jag hade "förslitningsskada" i mitt knä då jag fick ont efter att jag lyft upp en boende som ramlat. Jag fick ingen ersättning från FK trots läkarintyg. Konstigt att en förslitningsskada kan reparera sig för idag joggar jag varje dag med hunden och har inga problem med knät!! Det var fruktansvärt att bli nekad inkomst för en hel månad. Lån el och telefonbolag ville ha sina pengar ändå!