Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #258

2015-06-25 18:58

Jag tycker det är fruktansvärt att diverse tjänstemän inte får stå till svars för sitt agerande.
Det är väl sånt man lär barnen redan när dem är små..