Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #251

2015-06-15 07:36

Anser att man inte tar ansvarstagande för den uppgift man har fått sig tilldelad. Detta Kränker i sin tur många människor som hamnar utanför rättsäkerhet eller rättden de äger rätt till att inneha vid Domstol, Försäkringsäkringsärenden där lagen tolkas fel pga okunnighet eller slarv. Gäller också Försäkringskassan Förvaltningsrätt, och annat. Sätt rättvisare bedömningar istället för kränkande bedömningar där folk med med funktion funktionshinder får rättvis bedömning utifrån den enskildes rätt med att få rättvis bedömning av det den har i sjukdomsbild än som nu där nonchalans och orättvisa råder för man vet inte hur man från F.Kassan Förvaltningsrätt skall tolka människors udda sjukdomar eller sjukdom utifrån den kunskap som finns. Och man värdesätter inte den enskildes rätt att få vara sjuk o så vidare...