Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #246

2015-06-14 13:29

Har dålig erfarenhet av myndigheter och andra bolag i Sverige.