Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

kicki

/ #245

2015-06-13 07:49

Att ta ansvar för vad man gör är en självklarhet, om inte ska man ställas inför rätta.