Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #237

2015-06-08 21:54

Har erfarenhet av förtroendekäkarnas makt och tjänstemännens inkompetens. Jag tror att denna lag kräver kompetenta rjänstemän