Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #236

2015-06-08 21:10

Därför att min handläggare gav sig fan på att ta livet av mig.