Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #230

2015-06-04 13:51

Det är det lilla jag kan göra för att få tillbaka lite grann av hur det var förr.