Stoppa utvisningen av Albertina och Janet!

xxx

/ #9

2015-05-31 07:50

Migrationsverket felprioriterar! Ut med dem som missköter sig istället!  inte två minderåriga flickor som försöker bli en del av det svenska samhället och söker den trygghet som de inte kan få i Angola! Rättvisa!