Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #120

2015-05-09 07:21

Därför att om en enskild tjänsteman tar detta ansvar att medvetet bryta mot en lag så är det självklart att ett straff ska utdömas, som för alla andra som bryter mot lagar och förordningar.