Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #119

2015-05-09 06:06

Vilkigt att tjänstemän följer lagar och regler och att de inte utnyttjar sin position mot människor.