Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #115

2015-05-08 19:30

Borde naturligtvis vara en självklarhet att vuxna människor tar ansvar för sina handlingar, i synnerhet om dina handlingar är direkt livsavgörande för andra människor.