Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #114

2015-05-08 18:49

p.ga mina erfarenheter av människorna bakom myndigheterna