Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #109

2015-05-08 15:50

Har själv blivit lurad på ersättning och fått överklaga FK:beslut. Och fått rätt efter det.
Alla kanske inte orkar kan eller förstår att en advokat måste anlitas då tjänstemän gjort fel. Hur kan FK tom i telefon påstå att det inte är någon idé att försöka ens.Dessutom påstod handläggaren att jag oavsett överklagan inte hade rätt ang ersättning
Mm