Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #102

2015-05-07 19:57

har den erfarenheten att alla handläggare p FK inte har den kompetens, utbildning som krävs för att handlägga och besluta ( vilket de indirekt gör) iså viktiga ärenden!!