Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #97

2015-05-07 13:09

Alla ska ansvara för sina beslut och agerande även när man arbetar.