Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Henry von Platen

/ #93

2015-05-07 10:54

Det här är ett bra initiativ och det deklarerar tydligt att allmänheten vill ha en ändring på hur enskilda tjänstemän kan använda myndigheter och instanser för att driva vad de "anser - tycker - ser för troligt" till dårskap eller helt enkelt dra igång en vendetta mot Dig eller mig och som ingen av oss eller annan privatperson/företag kan vinna eller hävda vår rätt mot ett system som egentligen är till för vår nytta men som missbrukas utan att någon av dem som missbrukats systemet kan ställas till svars för vad de gör.

Det är inte myndigheterna eller det de skall göra som är problemet, utan det är människorna (tjänstemän) som sitter på viktiga poster och missbrukar sina befogenheter som måste genomlysas och ansvara för vad de gör eller underlåter sig att göra.