Hjälp_oss_rädda_tiomilaskogen


Anonymous

/ #32

2015-05-01 15:09

Man bör värna om ursprungs skogen och dess arter, träd och växter. Detta är en unik skog med senväxande träd och de träd som idag finns på marken är otroligt gamla anrika.