Hjälp_oss_rädda_tiomilaskogen

 

 

Hjälp oss rädda tiomilaskogen!

 

Malung-Sälens kommun har för avsikt att sätta upp vindkraftverk på Stöllsätersberget, Torråsen, Norra och Södra Sjörisberget, Tranuberget, Brändberget och Ripfjället i en förlängning misstänker vi att man planerar för Hålia, Holselen, Lövberget, Glimsjöberget, Anundberget och Håberget. Kraftledningen som planeras utmed E45:an blir dimensionerad för 100 vindkraftverk.

  

  • Tiomilaskogen som det aktuella området ingår i har klassats som Sveriges sydligaste vildmark just på grund av sin unika natur. Att med ytterst hårdhänta metoder bygga industriområden som ska avvecklas inom en 30-års period i dessa naturområden är en galenskap utan motstycke. Denna galenskap ska bekämpas till varje pris.
  • Området omfattar mer än 60,000 hektar friluftsmarker med mycket höga naturvärden.
  • Området saknar riktig vindbruksplan, ändå har beslut fattats.
  • Tänk på att din och dina barns livskvalité hotas just nu i din närmiljö.
  • Ring eller maila till din politiker som du har förtroende för och berätta vad du tycker.

 

 

 

 Vi vill stoppa all vindkraftexploatering i det här området. Vill du hjälpa till? Skriv under vår petition.