Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #76

2015-04-20 18:31

Jag har försökt hjälpa drabbade djurägare i djurskyddsärenden under snart 5 år. Den rättslöshet jag ser ha utvecklats i detta land skrämmer mig. I min ungdom arbetade jag bl.a som polis och åklagare och har en jämförelsebas att utgå ifrån. Ruggigt!!!