RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #93

2015-04-01 16:42

Barn i låg och mellanstadiet ska inte behöva sitta i en buss eller taxi en halv dag för att komma till och från skolan, de ska orka ha en fritid och egna intressen också!