Bevara Sunnanbergs skola


Gäst

/ #8

2015-04-01 11:17

Alla små skolor skall inte stängas & Sunnanbergs skola behöv med utvecklingen Pargas var man förväntar sej en befolkningstillväxt i det stadsplanerade området på Ålön!! Det första man kollar upp innan man bestämmer sej att flytta till Pargas är: Hur fungerar dagvård & skola! Dessa 2 faktorer är oftast avgörande för valet av boningsort!!!