RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #86

2015-04-01 07:46

Våra barn går i Rumskulla skola och den är fantastisk. Varför lägga ner?