RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #84

2015-04-01 07:26

Har själv gått i en mindre skola under mina första 6 år i skolan. Jag tycker det är viktigt och en självklarhet för landsbygden och att alla ska ha valmöjlighet!