RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #67

2015-03-31 21:14

För nu har sandlådeleken gått alldeles för långt! Våra barn som växer upp i kommunen ska inte drabbas av någon ledande makthavares makthunger och prestigeprojekt!