RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #56

2015-03-31 19:57

Viktigt för en levande landsbygd att våra små skolor får finnas kvar, att barnfamiljer vill bosätta sig på landsbygden där det finns dagis och skola. Jag vill att mina barnbarn ska få gå kvar i Djursdala skola och dagis. Kommer att kämpa för detta.