Anmäl ordningsvakten 6 feb 2015


Gäst

/ #281

2015-02-10 16:57

Vi måste sätta ett hårt exempel. Vakten måste stå till svars för sina handlingar det går inte ta tillbaka vad som skett.