Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #18

2014-12-11 21:19

Att det införs tjänstemannaansvar då många handläggare missbrukar sin makt. Och inte sätter personens bästa i perspektive och det omgående